ปวงข้าพระพุทธเจ้า
ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้


ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร นักบวช แพทย์ พยาบาล บุคลากร
โรงพยาบาลคามิลเลียน กรุงเทพฯ