อัตราค่าบริการ แพคเกจฝากเลี้ยงและดูแลผู้สูงอายุ

** แพคเกจเหมาจ่ายรายวัน

** แพคเกจเหมาจ่ายรายสัปดาห์

ประเภทห้องพัก ราคาแพคเกจเหมาจ่ายรายวัน ราคาแพคเกจเหมาจ่ายรายสัปดาห์
ห้องคู่ ราคา 1,300 บาท ราคา 9,000 บาท
ห้องเดี่ยว ราคา 1,800 บาท ราคา 12,000 บาท
ห้องเดี่ยวพิเศษ ราคา 2,100 บาท ราคา 13,500 บาท

อัตราค่าบริการ แพคเกจฝากเลี้ยงและดูแลผู้สูงอายุ

** แพคเกจเหมาจ่ายรายเดือน

ประเภทห้องพัก ราคาแพคเกจ / เดือน ราคา Promotion 6 เดือน
ห้องคู่ ราคา 40,000 บาท ราคา 35,000 บาท
ห้องเดี่ยว ราคา 50,000 บาท ราคา 45,000 บาท
ห้องเดี่ยวพิเศษ ราคา 55,000 บาท ราคา 50,000 บาท