• Nov 21 , 2017
  เพื่อจัดหารายได้สมทบทุนซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ให้แก่ “โรงพยาบาลคามิลเลียน” ขอเชิญช่วนผู้สนในร่วมฝึกโยคะและ สมาธิ ตามแบบฉบับ traditional อินเดีย เหมาะกับทุกเพศทุกวัย เพื่อฝึก
 • รายชื่อผู้สมัครรับทุนบุตร ประจำปี 2560

  Jul 19 , 2017
  มีจำนวนทั้งหมด 37  คน  ดังนี้ 1. ระดับอนุบาล หรือ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 22 ทุนละ 4,000 บาท 2. ระดับมัธยมศึกษา หรือ ระดับปวช. จำนวน 13 ทุนละ 6,000 บาท 3. ระดับปวส.
 • ขอเชิญร่วมสมทบทุนเพื่อจัดซื้อ เครื่องมือทางการแพทย์

  Jun 27 , 2017
  เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล DIGITAL MAMMOGRAPHY การระดมทุนในการจัดซื้อ เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล ( DIGITAL MAMMOGRAPHY ) จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 6,000,000 บาท ส
 • บ้านผู้สูงอายุราชสีมา

  Apr 20 , 2017
    จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทย และมีประชากรมากเป็นลำดับสองของประเทศ และแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้สูงอายุ ในจังหวัดมีความสอดคล้องกับระดับประเท