Www.camillianhospital.org4a328b50542f39eb736841d0c80dd7a6


nginx/1.10.2

กิจกรรมเพื่อสังคม

  • Apr 20 , 2017
      จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทย และมีประชากรมากเป็นลำดับสองของประเทศ และแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้สูงอายุ ในจังหวัดมีความสอดคล้องกับระดับประเท
  • พิธีเสกและเปิดบ้านผู้สูงอายุราชสีมา

    Mar 03 , 2017
    ** พิธีเสกและเปิดบ้านผู้สูงอายุราชสีมา **        พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา และนายธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ตัวแทนผู้ว่ารา