ขอเชิญผู้สนใจและมีจิตศรัทธาร่วมกิจกรรม โยคะการกุศล

เพื่อจัดหารายได้สมทบทุนซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ให้แก่ “โรงพยาบาลคามิลเลียน”