• Jun 26 , 2018
  1. เครื่องช่วยชีวิตทารกแรกเกิด Ventilator 2. เครื่องอุ่นทารก Infant Radiant Warmer จำนวน 1 ชุด ราคา 2,200,000 บาท --------------------------------------------- 3. ตู้อบทารก
 • อัตราค่าบริการ ศูนย์ผิวพรรณ / SKIN & LASER CENTER

  Jun 05 , 2018
  อัตราค่าบริการ ศูนย์ผิวพรรณ ( SKIN & LASER CENTER ) 1. LASER - Fractional CO2 – Laser แพคเกจเลเซอร์ จี้ ไผ หูด กระเนื้อ ติ่งเนื้อ ขี้แมลงวัน สิวหิน ต่อมไขมันโต - จุดที่ 1
 • วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

  Jun 04 , 2018
  โรควัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ ( Influenza ) ราคา 900 บาท / 1 เข็ม ( ราคานี้รวมราคาแพทย์, ค่าบริการ และค่าบริการโรงพยาบาล ) ** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ ศ
 • Palliative Care การดูแลแบบประคับประคอง

  Feb 07 , 2018
  Palliative Care คือ วิธีการดูแลที่เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโรคที่คุกคามต่อชีวิต โดยให้การป้องกัน และบรรเทาความทุกข์ทรมานต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยและครอบครัว