นายแพทย์วิทวัส วงศ์ปุณณวัฒน์

ชื่อ : นายแพทย์วิทวัส   วงศ์ปุณณวัฒน์ ชำนาญพิเศษ : Check Up / Skin Clinic เฉพาะทาง : Check Up / Skin Clinic
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 07.00 - 16.00 แผนกตรวจสุขภาพ
อังคาร 07.00 - 16.000 แผนกตรวจสุขภาพ
พุธ 07.00 - 16.00 แผนกตรวจสุขภาพ
พฤหัส 07.00 - 16.00 แผนกตรวจสุขภาพ
ศุกร์ 07.00 - 16.00 แผนกตรวจสุขภาพ
 

แพทย์หญิงกุลธิดา ลุสวัสดิ์

ชื่อ : แพทย์หญิงกุลธิดา ลุสวัสดิ์ ชำนาญพิเศษ : คลินิกสูติ-นรีเวช เฉพาะทาง : คลินิกสูติ-นรีเวช
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 17.30 - 20.30 คลินิกสูติ-นรีเวช
ศุกร์ 17.30 - 20.30 / สัปดาห์ที่ 1 และ 2 ของเดือน คลินิกสูติ-นรีเวช
 

นายแพทย์รัตตะพล ภัคโชตานนท์

ชื่อ : นายแพทย์รัตตะพล ภัคโชตานนท์ ชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์ เฉพาะทาง : โรคข้อและรูมาติสซั่ม การศึกษา : • ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วุฒิบัตร : • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า
วัน เวลา สถานที่
พุธ 17.00 - 20.00 คลินิกอายุรกรรมโรคข้อและรูมาติสซั่ม
เสาร์ 09.00 - 12.00 คลินิกอายุรกรรมโรคข้อและรูมาติสซั่ม
 

นายแพทย์สุวิชัย สุทธิมณีรัตน์

ชื่อ : นายแพทย์สุวิชัย สุทธิมณีรัตน์ ชำนาญพิเศษ : คลินิกทางเดินปัสสาวะ เฉพาะทาง : คลินิกทางเดินปัสสาวะ
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 17.00 - 19.00 คลินิกทางเดินปัสสาวะ
อังคาร 17.30 - 19.30 คลินิกทางเดินปัสสาวะ