แพทย์หญิงวรัญญา รัตนจำรูญ

ชื่อ : แพทย์หญิงวรัญญา รัตนจำรูญ ชำนาญพิเศษ : - เฉพาะทาง : Check Up
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 07.00 - 16.00 แผนกตรวจสุขภาพ
อังคาร 07.00 - 16.00 แผนกตรวจสุขภาพ
พุธ 07.00 - 16.00 แผนกตรวจสุขภาพ
พฤหัส 07.00 - 16.00 แผนกตรวจสุขภาพ
ศุกร์ 07.00 - 16.00 แผนกตรวจสุขภาพ
 

นายแพทย์พรศักดิ์ นิรันดร์สุข

ชื่อ : นายแพทย์พรศักดิ์ นิรันดร์สุข ชำนาญพิเศษ : สาขา ออร์โธปิดิกส์ เฉพาะทาง : คลินิกศัลยกรรมกระดูก
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 13.00 - 19.00 / สัปดาห์ที่ 2, 4 ของเดือน คลินิกศัลยกรรมกระดูก
 

นายแพทย์รัฐภูมิ วัชโรภาส

ชื่อ : นายแพทย์รัฐภูมิ วัชโรภาส ชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมกระดูก เฉพาะทาง : คลินิกศัลยกรรมกระดูก
วัน เวลา สถานที่
พฤหัสบดี 13.00 - 20.00 คลินิกศัลยกรรมกระดูก
 

แพทย์หญิงสุกานดา เป็งยศ

ชื่อ : แพทย์หญิงสุกานดา เป็งยศ ชำนาญพิเศษ : คลินิกหัวใจและหลอดเลือด เฉพาะทาง : คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 16.00 - 20.00 คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
พุธ 16.00 - 20.00 คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
อาทิตย์ 08.00 - 12.00 คลินิกหัวใจและหลอดเลือด