นายแพทย์รัฐภูมิ วัชโรภาส

ชื่อ : นายแพทย์รัฐภูมิ วัชโรภาส ชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมกระดูก เฉพาะทาง : คลินิกศัลยกรรมกระดูก
วัน เวลา สถานที่
พฤหัสบดี 13.00 - 20.00 คลินิกศัลยกรรมกระดูก
 

แพทย์หญิงสุกานดา เป็งยศ

ชื่อ : แพทย์หญิงสุกานดา เป็งยศ ชำนาญพิเศษ : คลินิกหัวใจและหลอดเลือด เฉพาะทาง : คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 08.00 - 12.00 คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
 

นายแพทย์หลักชัย วิชชาวุธ

ชื่อ : นายหลักชัย วิชชาวุธ ชำนาญพิเศษ : เฉพาะทาง :ด้านศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์หลอดเลือด 1. Vascular access for Hemodialysis - AVF - AVG - Central venous catheterization (Permanent cath., double lumen 2. Critical limb ischemia / MD foot - Endovascular treatment (balloon, stent) - Angiogram - Open surgical bypass 3. Aorta - Open repair AAA - EVAR / Advance EVAR 4. Vein - EFA / laser ablation - Venous striping
วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 09.00 - 12.00 คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
 

แพทย์หญิงพัชสริยา โปร่งจันทึก

ชื่อ : แพทย์หญิงพัชสริยา โปร่งจันทึก ชำนาญพิเศษ : ผิวหนัง เฉพาะทาง : คลินิกผิวพรรณ
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 17.00 - 20.00 คลินิกผิวพรรณ
พฤหัสบดี 17.00 - 20.00 คลินิกผิวพรรณ