โรงพยาบาลคามิลเลียน เปิดรับสมัครแพทย์ในตำแหน่งงาน ดังนี้

ลำดับ ตำแหน่ง จำนวน
1 แพทย์ศัลยกรรมประสาท Part Time / 1 อัตรา

โรงพยาบาลคามิลเลียน เปิดรับสมัครบุคลากรในตำแหน่งงาน ดังนี้

ลำดับ ตำแหน่ง จำนวน
1 พยาบาลวิชาชีพ ห้องคลอด Full Time / 2 อัตรา
2 พยาบาลวิชาชีพ OPD 1 Full Time / 1 อัตรา
3 ผู้ช่วยพยาบาล OPD 1 Full Time / 1 อัตรา
4 นักรังสีเทคนิค Full Time / 1 อัตรา
5 ผู้ช่วยเภสัชกร Full Time / 1 อัตรา
6 เจ้าหน้าที่การเงินผู้ป่วยนอก Full Time / 1 อัตรา
7 เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด (ด่วน) Full Time / 5 อัตรา
8 เจ้าหน้าที่ขับรถส่วนกลาง Full Time / 1 อัตรา
9 เจ้าหน้าที่ซักรีด Full Time / 2 อัตรา