อัตราค่าบริการ แพคเกจฝากเลี้ยงและดูแลผู้สูงอายุ

** แพคเกจเหมาจ่ายรายวัน

** แพคเกจเหมาจ่ายรายสัปดาห์

ประเภทห้องพัก ราคาแพคเกจเหมาจ่ายรายวัน ราคาแพคเกจเหมาจ่ายรายสัปดาห์
ห้องคู่ ราคา 1,500 บาท ราคา 10,500 บาท
ห้องเดี่ยว ราคา 2,000 บาท ราคา 14,000 บาท
ห้องเดี่ยวพิเศษ ราคา 2,300 บาท ราคา 16,100 บาท
ห้องเดี่ยวใหญ่พิเศษ ราคา 3,000 บาท ราคา 19,000 บาท

อัตราค่าบริการ แพคเกจฝากเลี้ยงและดูแลผู้สูงอายุ

** แพคเกจเหมาจ่ายรายเดือน

ประเภทห้องพัก ราคาแพคเกจ / เดือน
ห้องคู่ ราคา 45,000 บาท
ห้องเดี่ยว ราคา 55,000 บาท
ห้องเดี่ยวพิเศษ ราคา 60,000 บาท
ห้องเดี่ยวใหญ่พิเศษ ราคา 70,000 บาท