แพ็กเกจ ตรวจส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร

ราคาและเงื่อนไข มีผลตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2560
สอบถามเพิ่มเติมที่ 0-2185-1444 ต่อ 135