คามิลเลียน โซเชียล แคร์ ของเรามีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน 3 โครงการ
1. บ้านคามิลเลียน เพื่อเด็กพิการลาดกระบัง
2. บ้านผู้สูงอายุ ราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
3. ผู้ป่วยยากจน ณ โรงพยาบาลคามิลเลียน
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.camilliansocialcare.org/