April 25, 2019
Doctor Icon-03-02-02-02

April 25, 2019
ชื่อ : แพทย์หญิงขวัญใจ วงศ์กิตติรักษ์ ชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยาเด็กและการแก้ไขสายตา เฉพาะทาง : คลินิกจักษุ วัน เวลา สถานที่ พฤหัสบดี 09.00  – 12.00 คลินิกจักษุ  
April 2, 2019
Doctor Icon-03-02-02-02

นายแพทย์บัญชา ไทไอริณ

April 2, 2019
ชื่อ : นายแพทย์บัญชา ไอริณ ชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์ เฉพาะทาง : อายุรศาสตร์, โรคหัวใจ วัน เวลา สถานที่ จันทร์ 14.00 – 15.00 คลินิกอายุรกรรม
April 2, 2019
Doctor Icon-03-02-02-02

นายแพทย์ศิระ เลาหทัย

April 2, 2019
ชื่อ : นายแพทย์ศิระ เลาหทัย ชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ทรวงอก เฉพาะทาง : กศัลยศาสตร์ทรวงอก วัน เวลา สถานที่ เสาร์ 18.00 – 20.00 คลินิกศัลยกรรมทรวงอก
January 5, 2019
รูปวางรายชื่อแพทย์-01

นายแพทย์ประเสริฐ พันธุ์พรหมธาดา

January 5, 2019
ชื่อ : นายแพทย์ประเสริฐ พันธุ์พรหมธาดา ชำนาญพิเศษ : คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง เฉพาะทาง : คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง การศึกษา : • ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต วุฒิบัตร : • วุฒิบัตรเฉพาะทาง สาขา อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า NEW YORK USA […]
October 5, 2018
พญ.เมธาวี จันทราภาส-02

แพทย์หญิงเมธาวี จันทราภาส

October 5, 2018
ชื่อ : แพทย์หญิงเมธาวี จันทราภาส ชำนาญพิเศษ : จักษุ เฉพาะทาง : คลินิกจักษุ วัน เวลา สถานที่ จันทร์ 08.00 – 12.00 / 17.00 – 20.00 คลินิกจักษุ พุธ 08.00 – 15.00 […]