April 25, 2019
Doctor Icon-03-02-02-02

April 25, 2019
ชื่อ : แพทย์หญิงขวัญใจ วงศ์กิตติรักษ์ ชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยาเด็กและการแก้ไขสายตา เฉพาะทาง : คลินิกจักษุ วัน เวลา สถานที่ พฤหัสบดี 09.00  – 12.00 คลินิกจักษุ  
October 5, 2018
พญ.เมธาวี จันทราภาส-02

แพทย์หญิงเมธาวี จันทราภาส

October 5, 2018
ชื่อ : แพทย์หญิงเมธาวี จันทราภาส ชำนาญพิเศษ : จักษุ เฉพาะทาง : คลินิกจักษุ วัน เวลา สถานที่ จันทร์ 08.00 – 12.00 / 17.00 – 20.00 คลินิกจักษุ พุธ 08.00 – 15.00 […]
August 1, 2016
26. นพ.ชัยสิทธิ์ ใบไม้-01

นายแพทย์ชัยสิทธิ์ ใบไม้

August 1, 2016
ชื่อ : นายแพทย์ชัยสิทธิ์ ใบไม้ ชำนาญพิเศษ : จักษุ เฉพาะทาง : คลินิกจักษุ วัน เวลา สถานที่ อังคาร 17.00 – 19.00 คลินิกจักษุ พฤหัสบดี 15.30 – 16.30 คลินิกจักษุ  
August 1, 2016
31. นพ.ศักดิ์ชัย วงศ์กิตติรักษ์-01

นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศ์กิตติรักษ์

August 1, 2016
ชื่อ : นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศ์กิตติรักษ์ ชำนาญพิเศษ : จักษุ เฉพาะทาง : คลินิกจักษุ วัน เวลา สถานที่ เสาร์ 11.00 – 12.00 คลินิกจักษุ อาทิตย์ 11.00 – 12.00 คลินิกจักษุ