April 20, 2018
28. พญ.พัชสริยา โปร่งจันทึก-01

April 20, 2018
ชื่อ : แพทย์หญิงพัชสริยา โปร่งจันทึก ชำนาญพิเศษ : ผิวหนัง เฉพาะทาง : คลินิกผิวพรรณ วัน เวลา สถานที่ อังคาร 18.00 – 20.00 คลินิกผิวพรรณ พฤหัสบดี 18.00 – 20.00 คลินิกผิวพรรณ  
April 20, 2018
43. พญ.พัชรวิภา กาฬแก้ว-01

แพทย์หญิงพัชรวิภา กาฬแก้ว

April 20, 2018
ชื่อ : แพทย์หญิงพัชรวิภา กาฬแก้ว ชำนาญพิเศษ : ผิวหนัง เฉพาะทาง : คลินิกผิวพรรณ วัน เวลา สถานที่ จันทร์ 13.00 – 17.00 คลินิกผิวพรรณ  
April 20, 2018
44. พิชาภัค จรัสรัศมี-01

แพทย์หญิงพิชาภัค จรัสรัศมี

April 20, 2018
ชื่อ : แพทย์หญิงพิชาภัค จรัสรัศมี ชำนาญพิเศษ : ผิวหนัง เฉพาะทาง : คลินิกผิวพรรณ วัน เวลา สถานที่ พุธ 09.00 – 15.00 คลินิกผิวพรรณ อาทิตย์ 09.00 – 11.00 คลินิกผิวพรรณ  
October 20, 2017
32. พญ.กษิรา สายพรชัย-2-01

แพทย์หญิงกษิรา สายพรชัย

October 20, 2017
ชื่อ : แพทย์หญิงกษิรา สายพรชัย ชำนาญพิเศษ : ผิวหนัง เฉพาะทาง : คลินิกผิวพรรณ วัน เวลา สถานที่ พฤหัสบดี 08.00 – 12.00 คลินิกผิวพรรณ เสาร์ 08.00 – 12.00 คลินิกผิวพรรณ