April 20, 2018
43. พญ.พัชรวิภา กาฬแก้ว-01

April 20, 2018
ชื่อ : แพทย์หญิงพัชรวิภา กาฬแก้ว ชำนาญพิเศษ : ผิวหนัง เฉพาะทาง : คลินิกผิวพรรณ วัน เวลา สถานที่ จันทร์ 13.00 – 17.00 คลินิกผิวพรรณ  
October 20, 2017
32. พญ.กษิรา สายพรชัย-2-01

แพทย์หญิงกษิรา สายพรชัย

October 20, 2017
ชื่อ : แพทย์หญิงกษิรา สายพรชัย ชำนาญพิเศษ : ผิวหนัง เฉพาะทาง : คลินิกผิวพรรณ วัน เวลา สถานที่ พฤหัสบดี 09.00 – 12.00 คลินิกผิวพรรณ  
November 9, 2016
40. นพ. ไพฑูรย์ กุลตระวุฒิ-01

นายแพทย์ไพฑูรย์ กุลตระวุฒิ

November 9, 2016
ชื่อ : นายแพทย์ไพฑูรย์ กุลตระวุฒิ ชำนาญพิเศษ : ผิวหนัง เฉพาะทาง : คลินิกผิวพรรณ วัน เวลา สถานที่ ศุกร์ 09.00 – 11.00 คลินิกผิวพรรณ  
August 3, 2016
รูปวางรายชื่อแพทย์-01

นายแพทย์ไพรัตน์ สุรีย์พงษ์

August 3, 2016
ชื่อ : นายแพทย์ไพรัตน์ สุรีย์พงษ์ ชำนาญพิเศษ : ผิวหนัง เฉพาะทาง : คลินิกผิวพรรณ วัน เวลา สถานที่ พุธ 10.00 – 11.00 คลินิกผิวพรรณ