April 9, 2018
รูปวางรายชื่อแพทย์-01

April 9, 2018
ชื่อ : แพทย์หญิงพิลาสลักษณ์ นำชัยชนะกิจ ชำนาญพิเศษ : หู-คอ-จมูก เฉพาะทาง : คลินิกหู-คอ-จมูก วัน เวลา สถานที่ เสาร์ 16.00 – 18.00 คลินิกหู-คอ-จมูก  
August 1, 2016
24. นพ.ภาวิต พูนภักดี-01

นายแพทย์ภาวิต พูนภักดี

August 1, 2016
ชื่อ : นายแพทย์ภาวิต พูนภักดี ชำนาญพิเศษ : หู-คอ-จมูก เฉพาะทาง : คลินิกหู-คอ-จมูก วัน เวลา สถานที่ จันทร์ 16.30 – 20.00 / สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน คลินิกหู-คอ-จมูก อังคาร 09.30 […]
August 1, 2016
27. พญ.ภคนี คงพานิช-01

แพทย์หญิงภคนี คงพานิช

August 1, 2016
ชื่อ : แพทย์หญิงภคนี คงพานิช ชำนาญพิเศษ : หู-คอ-จมูก เฉพาะทาง : คลินิกหู-คอ-จมูก วัน เวลา สถานที่ จันทร์ 09.30 – 11.00 คลินิกหู-คอ-จมูก พฤหัสบดี 09.30 – 11.00 คลินิกหู-คอ-จมูก  
August 1, 2016
13. พญ.สุกัญญา เกตุเอี่ยม-01

แพทย์หญิงสุกัญญา เกตุเอี่ยม

August 1, 2016
ชื่อ : แพทย์หญิงสุกัญญา เกตุเอี่ยม ชำนาญพิเศษ : จักษุ เฉพาะทาง : คลินิกหู-คอ-จมูก วัน เวลา สถานที่ จันทร์ 13.30 – 16.30 คลินิกหู-คอ-จมูก พฤหัสบดี 17.00 – 20.00 คลินิกหู-คอ-จมูก อาทิตย์ 09.00 – […]