อัตราค่าบริการ Package Palliative Care

ประเภทห้องพัก
อัตราค่าบริการ / วัน
ห้องเดี่ยว : W 4
Standard Room (ขนาด 28 ตรม.)
ราคา 2,880 บาท  (ปกติ 3,600)
ห้องเดี่ยว : W 4
Standard Room (ขนาด 31 ตรม.)
ราคา 3,120 บาท  (ปกติ 3,900)
ห้องเดี่ยว : W 5
Superior Room (ขนาด 28 ตรม.)
ราคา 3,360 บาท  (ปกติ 4,200)
ห้องเดี่ยว : W 5
Deluxe Room (ขนาด 31 ตรม.)
ราคา 3,760 บาท  (ปกติ 4,700)