ราคาพิเศษ  2,019.-

 1. Vital Signs and Physical Examination (ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์)
 2. Blood Tests ( การตรวจเลือด )
  2.1 CBC (ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด)
  2.2 FBS (ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด)
  2.3 Cholesterol (ตรวจระดับไขมันในเลือดชนิดคลอเลสเตอรอล)
  2.4 Triglycerides (ตรวจระดับไขมันในเลือดชนิดไตรกลีเซอไรด์)
  2.5  HDL (ตรวจอัตราส่วนโคเลสเตอรอลกับไขมันความหนาแน่นสูง)
  2.6  LDL (ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ)
  2.7 Uric Acid (ตรวจหาระดับกรดยูริคในเลือด)
  2.8  Kidney Function Panel (ตรวจการทำงานของไต)  Creatinine,BUN
  2.9 Liver Function Panel (ตรวจการทำงานของตับ) SGOT/AST,  SGPT/ALT
 1. Urinalysis (ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์)
 2. Chest X-ray (เอ็กซเรย์ปอด)
 3. Hospital service (ค่าบริการโรงพยาบาล)
 4. Report Book (สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ)
 5. Snack box (อาหารว่าง)
  หมายเหตุ : กรุณางดน้ำ งดอาหาร อย่างน้อย 8- 12 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจ

โปรแกรมค้นหาความเสี่ยงพร้อมพบแพทย์เฉพาะทาง

โปรแกรมตรวจ ราคาปกติ (บาท) ราคาพิเศษ (บาท)
แผนกตรวจสุขภาพ (check up Department)   
Digital Mammogram with U/S Breast (ตรวจมะเร็งเต้านม) 4,450 2,900
Digital Mammogram with U/S Breast (ตรวจมะเร็งเต้านม) เสริมหน้าอก 4,950 3,200
U/S Whole Abdomen (อัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด) 3,200 2,200
คลินิกหัวใจ(Cardiology Clinic)
        EKG (ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ) 850 650
        EST (ทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย) 4,000 2,200
        Echo (ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง) 4,000 2,200
คลินิกสูตินรีเวช (Obstetrics&Gynecology Clinic)
Thin Prep Pap Test (ตรวจมะเร็งปากมดลูก) 1,900 1,400
Thin prep plus Aptima HPV mRNA (ตรวจมะเร็งปากมดลูกและเชื้อเอชพีวี) 3,500 2,900
Liquid Prep/G 108 (ตรวจมะเร็งปากมดลูก) 1,700 1,200
Liquid Prep Plus HPV Cobas 4800/GH233

สำหรับผู้ที่เลือกรับบริการตรวจ

*** รับของสมนาคุณ ได้ที่แผนกการเงิน ( สินค้ามีจำนวนจำกัด ) ***

เริ่ม 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2562
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แผนกลูกค้าสัมพันธ์
โทรศัพท์ 02-185 -1444 ต่อ 122,123